Ervaren, Effectief, Duidelijk en Altijd betrokken

Behandelgemiddelde 3 keer lager dan het landelijke gemiddelde!

Mindfulness en MBCT

Niet waar je bent, wat je hebt of wat je doet,

is wat jou gelukkig of ongelukkig maakt;

het zijn jouw gedachten erover.

Mindfulness betekent: Bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder over jezelf te oordelen of jezelf te veroordelen. Het is een actieve methode om los te komen van onbewuste (overlevings)patronen. Een gewoontepatroon is een automatisch verlopende reactie die in gang gezet wordt door een bepaalde aanleiding. Elk patroon bestaat uit een aaneenschakeling van gedachten, gevoelens en gedrag.

 

Uitgangspunten bij mindfulness:

  • Het bewust sturen van je aandacht: Het doel is om je bewust te zijn van alles wat via je zintuigen aangegeven wordt: wat je voelt, ziet, hoort, proeft, ruikt of denkt. Hierdoor kun je automatische reacties stoppen.
  • Het ontwikkelen van een open en accepterende houding ten opzichte van je (negatieve) gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Acceptatie ontstaat als je het onaangename laat zijn zoals het komt, zonder oordelen, zonder het weg te willen stoppen of weg te duwen. Het mag er gewoon zijn; niet meer of niet minder.
  • Aandacht geven aan een ervaring, een emotie. Door hier aandacht aan te geven zal de aard van de ervaring veranderen.

 

Je wordt je hierdoor bewust van wat er op dit moment gebeurt. In het hier en nu kun je bewust keuzes maken. Het lopen van je pad is belangrijker dan je zorgen maken over dingend die er wellicht in het verleden zijn gebeurd of die misschien in de toekomst zouden kunnen gebeuren. Loop bewust en met aandacht je pad in het hier en nu.

 

MBCT: Mindfulness Based Cognitieve Therapie

MBCT is een intensief programma, dat begint met je bewust te worden van jezelf, je (automatische negatieve) gedachten, gevoelens/emoties en je lichamelijke gewaarwordingen. De mindfulness-oefeningen zijn een training om de basisvaardigheden en de juiste open houding aan te leren. Vergelijk het maar met het leren van een sport, een taal of andere vaardigheid. Oefening baart kunst en dat geldt ook voor mindfulness.

 

Bij welke klachten werkt MBCT Mindfulness kan helpen bij allerlei gevoelens en gedrag waar je last van hebt. Er zijn natuurlijk ook andere methoden die je hierbij kunnen helpen. Bij REGAIN kan het in combinatie zijn met andere therapievormen. Uit wetenschappelijk onderzoek zijn al veel berichten dat mindfulness (MBCT) een aanvulling is en effectief kan zijn bij o.a. depressieve klachten, piekeren, paniekstoornis, pijnklachten, dwangstoornissen en verwerkingsproblemen zoals bij kanker.

 

Het programma bestaat uit 8 sessies met een tussenperiode van 1 a 2 weken en 2 vervolgsessies enkele weken later. Daarnaast wordt er van je verwachte dat je thuis, dagelijks een half tot heel uur actief met de oefeningen aan de gang gaat. Immers, hoe meer je oefent, hoe sneller je leert om je automatische patroon te herkennen en er anders mee om te gaan.

Herwinnen, herkrijgen en weer bereiken begint vandaag! Maak een afspraak voor een intake gesprek.