Ervaren, Effectief, Duidelijk en Altijd betrokken

Behandelgemiddelde 3 keer lager dan het landelijke gemiddelde!

De zorgverzekeraar

De Zorgverzekeraar

De kosten voor de therapie bij REGAIN worden in 2014 vergoed via de aanvullende verzekering. De therapie valt onder Alternatieve therapie en wordt meestal voor 70 – 100% vergoed.

Met de meeste zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de therapiekosten. Lees voor de exacte gegevens je polisvoorwaarden na of neem contact op met je verzekeraar.

De kosten van de therapie bij REGAIN gaat niet ten koste van je eigen risico.

 

Werkgevers

Werkgevers zijn vaak bereid om (een gedeelte van) de kosten voor therapie/coaching te betalen. Immers, een gezonde gemotiveerde werknemer is ze heel wat waard. Vraag hiernaar bij je werkgever en/of de Arbo-arts

Herwinnen, herkrijgen en weer bereiken begint vandaag! Maak een afspraak voor een intake gesprek.